Hvem er jeg

Jeg er landmandsdatter fra Vestjylland og har læst jura ved Århus Universitet

I 1986 blev jeg advokat og jeg har i årene derefter været ansat i flere advokatfirmaer i Nordjylland samt været leder af SparNords juridiske afdeling i Aalborg. Jeg har møderet for Landsret.

Jeg er beneficeret (beskikket), retsmægler og bobehandler af ægtefælleskifter ved Retten i Hjørring.

Jeg har siden 1986 undervist i erhvervsret på HD-studiet og på jurastudiet i mediation (konfliktmægling) på Aalborg Universitet, hvor jeg er ekstern lektor.

I flere år har jeg været censor i jura på CBS (Copenhagen Business School) og Aarhus Universitet.

Siden maj 1998 har jeg drevet selvstændig advokatvirksomhed med kontorer i Tylstrup og Hjørring.

Jeg bor privat med min mand i Hjørring. Familien har to voksne børn, der begge bor i København.
Jeg interesserer mig for kunst og musik samt ture i naturen. Jeg holder mig i form med løb.
Jeg er engageret i socialt arbejde i Hjørring og har været med i foreningsarbejde i flere foreninger i Tylstrup.
Modtog Danske Advokaters Dreyers Pris 2016 for frivilligt socialt arbejde og konfliktmægling